Οι τιμές του site είναι 20% με 30% χαμηλότερες από αυτές του φυσικού καταστήματος.