Προσωπικά Δεδομένα

Η εχεμύθειά μας και η διακριτικότητα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι μας , μιάς και δεν αναγράφετε τίποτα που να επιδεικνύει την πηγή προέλευσης ούτε κάποιο λογότυπο στη συσκευασία που θα παραλάβετε.