1.1) Προσωπικά Δεδομένα

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. To passionshop λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97), δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. To passionshop μας δεσμεύεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα, που περιέρχονται στον δικτυακό τόπο της δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη. Συγκεκριμένα, με βάση την κείμενη νομοθεσία το passionshop διαθέτει το δικαίωμα στα πλαίσια της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο πελατών, το οποίο δεν δύναται να κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία αυτού. Οι νέοι κάτω των 18 ετών πρέπει να λαμβάνουν την άδεια από τους κηδεμόνες τους πριν την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων.* Τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν απόρρητα και χρησιμοποιούνται αυστηρά μόνο από την επιχείρησή μας.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δίκαιοπρακτική ικανότητα.To passionshop διατηρεί και θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα εφόσον υποπέσει στην αντίληψη των εργαζομένων του πως τα προϊόντα προορίζονται για χρήση από/σε ανηλίκους.

1.2) Newsletters (Ενημερωτικά Δελτία)

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του passionshop και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το passionshop διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. To passionshop μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

1.3) Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το passionshop επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

2) Επιστροφές Προϊόντων

Μία συχνή ανησυχία του διαδικτυακού αγοραστή είναι η πιθανότητα να μην ανταποκρίνεται πλήρως το προϊόν που αγόρασε στις προσδοκίες του λόγω λανθασμένης επιλογής, διαφορετικού μεγέθους κλπ. Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αυτή έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή κατά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να παρέχονται:

 • Ευκρινείς και αυθεντικές εικόνες των προϊόντων.
 • Λεπτομερή χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος.
 • Ενημέρωση σχετικά με την ονομασία του οίκου κατασκευής.
  * Στο passionshop θα βρείτε μόνο επώνυμα προϊόντα.

Για να αποφευχθεί η πιθανότητα ύπαρξης ελαττώματος γίνεται έλεγχος των προϊόντων πριν από την αποστολή όσον αφορά τυχόν εμφανή ελαττώματα. Για τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα κατά τη χρήση των προϊόντων η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την κατασκευάστρια εταιρία εκτός από τις περιπτώσεις καταστροφής κατά τη μεταφορά, ή κακής πρακτικής κατά την αποθήκευση από την εταιρία passionshop

Παρά τα παραπάνω και για να καλύψουμε ακόμη περισσότερο τους πελάτες μας, ώστε να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές προσφέρουμε τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων.

2.1) Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

2.1.1) Όροι επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος

 • Δικαίωμα επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος έχετε μόνο εφόσον υπάρξει αίτημα επιστροφής εντός 7 ημερών (DOA) από την παραλαβή της παραγγελίας σας.
 • Η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση όπως ακριβώς εστάλη. Τα στοιχεία της συσκευασίας θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα στοιχεία του προϊόντος (Serial Number, LOT number, κλπ).

2.1.2) Διαδικασία επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος

 • Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
 • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του από το passionshop (π.χ απόδειξη).
 • Αποστέλλετε το δέμα σε διεύθυνση που θα σας ορίσουμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω email με έξοδα επιστροφής που βαρύνουν αποκλειστικά το passionshop
 • Όταν παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν και διαπιστώσουμε την ελαττωματική του κατάσταση και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις (2.1.1) για την επιστροφή του προϊόντος τότε προχωράμε σε επικοινωνία με τον πελάτη για την άμεση αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή της αξίας του.
  • α) Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος, το νέο προϊόν που αντικαθιστά το ελαττωματικό, αποστέλλεται στον πελάτη χωρίς επιπλέον χρέωση.
  • β) Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει την επιστροφή της αξίας του προϊόντος θα επιστρέφεται και η οποιαδήποτε αξία μεταφορικών εξόδων που κατέβαλε κατά την παραλαβή του εφόσον το προϊόν που επιστράφηκε ήταν και το μοναδικό τεμάχιο μέσα στην παραγγελία του.
  • γ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται από το προσωπικό μας ότι το προϊόν δε παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα και χαρακτηρίστηκε εσφαλμένα ελαττωματικό τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή από την εταιρία μας και επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση αποστολής του ιδίου συμπεριλαμβανόμενου του κόστους επιστροφής που προηγήθηκε.

2.2) Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

2.2.1) Όροι επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος

 • Δικαίωμα επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος έχετε μόνο εφόσον υπάρξει αίτημα επιστροφής εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας.
 • Απαραίτητα μαζί με το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί η απόδειξη αγοράς.
 • Η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση όπως ακριβώς εστάλη χωρίς να έχει ανοιχτεί και οποιαδήποτε σφραγίδα ασφαλείας θα πρέπει να είναι απαραβίαστη. Τα στοιχεία της συσκευασίας θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα στοιχεία του προϊόντος (Serial Number, LOT number, κλπ).

2.2.2) Διαδικασία επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος

 • Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
 • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του από το passionshop (π.χ απόδειξη).
 • Αποστέλλετε το δέμα σε διεύθυνση που θα σας ορίσουμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω email με έξοδα επιστροφής που βαρύνουν αρχικά το passionshop
 • Όταν παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις (2.2.1) για την επιστροφή του προϊόντος τότε προχωράμε σε επικοινωνία με τον πελάτη για την άμεση αλλαγή του προϊόντος ή την επιστροφή της αξίας του (Δικαίωμα Υπαναχώρησης).
  • α) Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή του προϊόντος, το νέο προϊόν που αντικαθιστά το επιστρεφόμενο, αποστέλλεται στον πελάτη με νέα χρέωση που προκύπτει από την ακόλουθη μαθηματική πράξη:
   (Αξία επιστρεφόμενου προϊόντος) – (Αξία νέου προϊόντος) + (Έξοδα επιστροφής) + (Έξοδα νέας αποστολής)
  • β) Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει την επιστροφή της αξίας του προϊόντος (Δικαίωμα Υπαναχώρησης) θα επιστρέφεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού η καθαρή αξία του προϊόντος μείον τα έξοδα επιστροφής που βάρυναν αρχικά την εταιρία μας. Εάν το προϊόν που επιστράφηκε ήταν και το μοναδικό προϊόν της αρχικής παραγγελίας τότε από το παραπάνω ποσό επιστροφής αφαιρούνται και τα αρχικά έξοδα αποστολής ανεξαιρέτως αν ήταν δωρεάν ή όχι κατά την αρχική παραλαβή της από τον πελάτη
  • γ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται από το προσωπικό μας ότι το προϊόν δεν είναι στην αρχική του καλή κατάσταση ή ότι έχει παραβιασμένη συσκευασία ή ελλιπής τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή από την εταιρία μας και επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση αποστολής του ιδίου συμπεριλαμβανόμενου του κόστους επιστροφής που προηγήθηκε.

*** Επιστροφές από όλες τις κατηγορίες εσωρούχων δεν γίνονται δεκτές.

3) Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

Το passionshop δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Το passionshop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.